Säännöt

Rakkausrunot.fi-säännöt

1.      Yleistä, tunnuksia koskevat säännöt

1.1.    Hyväksymällä nämä säännöt nimimerkin käyttäjä, jatkossa runoilija, saa käyttöoikeuden Rakkausrunot.fi-sivustolle ja sivuston tarjoamiin julkaisutyökaluihin.

1.2.    Runoilija sitoutuu noudattamaan sivuston sääntöjä, niihin mahdollisesti tulevia muutoksia sekä ylläpidon antamia ohjeita sivustolla toimiessaan. Säännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistaa Rakkausrunot ry:n hallitus.

1.3.    Runoilijan nimimerkin tulee olla yksilöllinen, toisen runoilijan tai muun henkilön oikeuksia kunnioittava sekä hyvän maun ja hyvien tapojen mukainen. Ylläpito voi antaa tarkempia määräyksiä nimimerkkien muodosta, kuten sallituista merkeistä.

1.4.    Runoilija voi liittää nimimerkkiinsä vuosimaksun tai Rakkausrunot ry:n jäsenyyden. Tällöin nimimerkille tulee uusia erikseen määriteltyjä ominaisuuksia ja etuuksia. Vuosimaksu on voimassa vuoden ajan siitä hetkestä, kun maksu rekisteröityy sivustolle tai edellinen vuosimaksu päättyy. Maksu suoritetaan sivuston verkkokaupassa joko verkkopankkimaksuna tai MobilePay–maksuna. Yhdistyksen pankkitilille maksettuja maksuja ei huomioida käyttö- eikä jäsenmaksuina eivätkä ne oikeuta käyttäjyyteen/jäsenyyteen tai niihin liittyviin käyttöominaisuuksiin runosivustolla.

1.5.    Vuosimaksujen ja jäsenmaksujen antamat uudet ominaisuudet ja etuudet ovat Rakkausrunot ry:n hallituksen vahvistamat. Ominaisuuksien muuttuessa tai poistuessa pakottavista syistä ei runoilijalle korvata mahdollisia taloudellisia menetyksiä. Pakottavia syitä voivat olla esimerkiksi tietoturvaongelmat, häiriötilanteet, lailliset ongelmat ja väärinkäyttötapaukset.

1.6.    Jäsenmaksut ja vuosimaksut koskevat ainoastaan sitä nimimerkkiä, jolla ne on maksettu. Runojen enimmäismääriä ja muita nimimerkille tulleita maksullisia etuuksia ei voi siirtää toiselle nimimerkille.

1.7.    Runoilija on vastuussa toiminnastaan sivustolla ja sivustolle lähettämästään materiaalista. Runoilija, joka ei noudata sääntöjä, voidaan välittömästi poistaa sivuston käyttäjistä. Tällöin kaikki runoilijan käyttämät nimimerkit poistetaan, eikä mahdollisia taloudellisia menetyksiä korvata.

1.8.    Ylläpito voi poistaa sivustolta käyttämättömänä olleet nimimerkit runoineen ja muine teoksineen, jos nimimerkki ei ole kirjautunut sivuille viimeisten 2 vuoden eli 24 kuukauden aikana, eikä nimimerkillä ole voimassaolevaa jäsenyyttä tai vuosimaksua.

1.9.    Ylläpito voi poistaa nimimerkit, joilla ei ole sivustolla julkaistuja runoja tai muita teoksia ja nimimerkillä ei ole voimassaolevaa jäsenyyttä tai vuosimaksua.

1.10.   Jäsenyyden tai vuosimaksujen loputtua esiin jää vain 10 runoa, ja muut runot ja teokset siirtyvät arkistoon, josta ne poistuvat 3 kuukauden jälkeen, jos nimimerkki ei ole uusinut jäsenyyttä tai vuosimaksuja.

1.11.   Sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa sivuilla julkaistujen runojen ja muiden teosten tallentamisesta tai varmuuskopioinnista, vaan tämä on jokaisen runoilijan tehtävä itse.

1.12.   Sääntöjen tulkinnasta ja asioista, joita ei säännöissä mainita, tekee päätöksen sivuston ylläpito, johon kuuluvat Rakkausrunot ry:n hallituksen nimeämät henkilöt. Ylläpitoon kuuluvista on sivustolla erillinen luettelo, ja heillä on erillinen tunnus, josta ylläpitäjät erottaa (vihreä sydän).

2.       Runot ja muut teokset

2.1.    Kaikkien runojen tulee olla runoilijan omia, itse tekemiä teoksia. Runoilijalla itsellään on tekijänoikeudet omiin teoksiinsa.

Runoilija voi myös määritellä yksittäisille teoksilleen vapaamman käyttöoikeuden antamalla niille Creative Commons -lisenssillä (jatkossa CC-lisenssi) käyttöoikeuden joko ei-kaupalliseen käyttöön tai täysivaltaiseen kaupalliseen käyttöön, joista molemmat edellyttävät kirjoittajan mainitsemisen ja teoksen esittämisen muuttamattomana.

Runoilijan tulee aina noudattaa tekijänoikeuslakia ja -säädöksiä. Runoilija saa julkaista profiilissaan ja/tai yhdistää tekstiinsä myös muiden kuin itsensä tekemiä ja ottamia valokuvia, piirroksia tai muita kuvia (myöh. kuvia) sillä edellytyksellä, että lainatun kuvan tekijänoikeuksien omistaja on antanut käyttöoikeuden CC-lisenssillä tai vastaavalla tavalla. Julkaistessaan CC:llä tai vastaavalla tavalla lisensoidun kuvan runosivustolla runoilija on velvoitettu antamaan teokselle vähintään yhtä tiukan CC-lisenssin kuin alkuperäismateriaalilla on. Kuvan tekijä/ottaja mainitaan runon selite-kohdassa, kun kyse on runoon lainatusta kuvasta, ja profiilitekstissä, kun kyse on profiiliin lainatusta kuvasta. Runoilija itse vastaa siitä, että hänen julkaisemansa materiaalin tekijänoikeudet ovat kunnossa. Todistustaakka mahdolliseen tekijänoikeuksien rikkomiseen liittyen on kuitenkin aina sillä henkilöllä, joka ilmoittaa mahdollisesta rikkeestä sivuston ylläpidolle.

2.2.    Runojen ja muiden teoksien tulee olla hyvän maun ja hyvien tapojen mukaisia siten, etteivät ne sisällöltään ole herjaavia, yksilöä tai ihmisryhmää halventavia tai loukkaavia, mitään aatetta tai uskontoa julistavia eivätkä sisällä moraalisesti sopimatonta tekstiä tai ilmauksia.

2.3.    Sivuston sheriffit ja ylläpito poistavat sisällön, joka ei ole runoilijan itse tekemä. Jos runoilijalla on useampi nimimerkki, niin samaa teosta ei voi julkaista useammalla nimimerkillä. Mikäli runoilijalla on useita tekijänoikeussäädöksiä rikkovia teoksia, ylläpito voi poistaa koko nimimerkin tai antaa runoilijalle henkilökohtaisen kiellon sivustolle.

2.4.    Ylläpito ja ylläpidon apuna olevat sheriffit poistavat sivustolta suoraan kaikki törkeästi hyvien tapojen ja hyvän maun vastaiset (kohta 2.2) teokset. Lievästi sääntöä loukkaavat runot ja muut teokset siirretään runoilijan arkistoon, jolloin runoilijalla itsellään on mahdollisuus joko muokata teosta tai poistaa se. Arkistoitua teosta ei pysty palauttamaan sivustolle ilman teoksen arkistoineen sheriffin tai ylläpidon apua.

2.5.    Teosten muotoilussa voi käyttää vain sivuston tarjoamia käyttäjäryhmäkohtaisia muotoilukeinoja. Omien HTML-koodien, JavaScriptien ja muiden koodikielien käyttö on kielletty.

2.6.    Näiden sääntöjen 2.1–2.5 kohdat koskevat myös runoilijan suoraan arkistoon tallentamiaan teoksia.

2.7     Kukin runoilija voi lisätä vuorokauden aikana max. 10 teosta, joihin lasketaan sekä esille laitetut että suoraan arkistoon tallennetut teokset.

3.       Runoilija- ja runoäänestykset

3.1.    Runoilija hyväksyy ehdolle asettumisensa sivustolla käytäviin runoilija- tai runoäänestyksiin, jos runoilija ei erikseen kiellä sitä profiilissaan olevan työkalun avulla.

3.2.    Hyväksymällä runoäänestyksiin osallistumisen runoilija antaa luvan runoäänestyksessä ehdolla olevan runonsa julkaisuun äänestyksen yhteydessä ilman runoilijan nimimerkkiä tai linkkiä runoilijan omiin tietoihin sivustolla.

4.       Kommentit ja pikaviestit

4.1.    Kirjautuneet käyttäjät voivat kommentoida teoksia. Kommenttien tulee kohdistua itse teokseen, ja niiden tulee noudattaa hyviä tapoja kohdan 2.3. mukaisesti. Kommenteissa ei saa arvostella runoilijaa henkilönä. Yksittäisiin kommentteihin on myös mahdollista vastata. Runoilija itse voi vastata teostaan koskevaan kommenttiin myös kiitoksin – vastauksen ei tuolloin tarvitse kohdistua itse kommentoituun teokseen.

4.2.    Kommenttien kirjoittajalla ei ole rajoittamatonta oikeutta kommenttinsa julkaisuun, vaan kommentoitu runoilija voi pyytää ylläpitoa tai sheriffejä poistamaan asiattomiksi ja/tai loukkaaviksi kokemansa arvostelut.

4.3.    Runoilija voi halutessaan kieltää toiselta nimimerkiltä kommentit ja pikaviestit käyttämällä profiilissa olevaa “Estä käyttäjä” -toimintoa.

5.       Runoilijat

5.1.    Runoilijan omissa tiedoissa olevia esittelytekstejä koskevat samat tekijänoikeussäädökset kuin muita tekstejä. Esimerkiksi kokonaisen kappaleen lainaaminen on kiellettyä.

5.2.    Runoilijan omiin tietoihin ei saa lisätä sivun kävijämäärän laskuria tai muita ohjelmointikoodeja. Mikäli käyttäjällä on oikeus linkkien lisäämiseen, linkkien tulee avautua uuteen selainikkunaan (linkin kohde-välilehdeltä on valittava ”uusi ikkuna”), ja linkitettävän sisällön tulee täyttää sääntöjen kohdan 2.2 edellytykset. Kuvien lisäysmahdollisuus ja kuvien sijoittelu sekä profiilin vapaan tekstikentän muutkin muotoiluvaihtoehdot riippuvat valitusta käyttäjäprofiilista.

5.3.    Runoilijalla on oltava omissa tiedoissaan oma henkilökohtainen toimiva sähköpostiosoite, nimi, syntymäaika ja asuinpaikkakunta. Nimi ei ole julkista tietoa, eikä tule näkymään sivustolla. Sähköpostiosoitteen, asuinpaikkakunnan ja syntymäajan voi halutessaan piilottaa niin, etteivät ne näy sivuilla. Yhdistyksen jäsenten osalta asuinpaikkakunta kirjataan myös jäsenluetteloon. Yhdistyslain mukaan hallituksen on pidettävä luetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

5.4.    Oman profiilin www-kohtaan voi lisätä linkin runoilijan omalle kotisivulle, omaan blogiin, omaan sosiaalisen median profiiliin tai runoilijan toisen harrasteryhmän kotisivuilla olevaan profiiliin. Linkin voi lisätä myös bändin, harrasteryhmän tai yleishyödyllisen yhteisön sivulle, mikäli runoilija itse on aktiivisena toimijana ko. yhteisössä.

6.       Sääntöjen rikkominen

6.1.    Toistuvista sääntörikkomuksista, joista runoilijaa on huomautettu, ylläpito voi määrätä sääntöjä rikkoneen runoilijan nimimerkille määräaikaisen kahden (2) viikon kirjautumiskiellon, jonka aikana runoilija ei pysty kirjautumaan tai käyttämään profiiliaan. Tänä aikana runoilija ei saa luoda itselleen uutta nimimerkkiä.

6.2.    Ylläpito voi poistaa runoilijan nimimerkin/nimimerkit ja asettaa runoilija henkilökohtaiseen kirjautumiskieltoon, jos runoilijan käytös sivustolla loukkaa törkeästi näitä sääntöjä tai muita runoilijoita, tai jos runoilija jatkaa tietoista sääntöjen rikkomista saatuaan aikaisemmin kohdan 6.1. mukaisen määräaikaisen kirjautumiskiellon.

6.3.    Kun nimimerkki poistetaan sivustolta, poistuvat kaikki nimimerkin runot ja muut teokset, kommentit ja viestit tietokannasta, eivätkä ne ole palautettavissa. Tällöin runoilijan mahdollisesti menettämiä etuuksia ja maksuja ei korvata.

7.       Ilmaisen nimimerkin, sivuston vuosimaksullisen nimimerkin, korotetun sivuston vuosimaksullisen nimimerkin ja Rakkausrunot ry:n jäsenen nimimerkin ominaisuudet

7.1.    Ilmaisen nimimerkin ominaisuudet:

 •               – 10 teoksen tallennustila
 •               – kommentointityökalut
 •               pikaviestiominaisuudet
 •               – runojen käyttöoikeuksien määrittely
 •               – vapaa tekstikenttä profiilissa

7.2.    Sivuston vuosimaksun (6 €/vuosi) maksaneet

                 Kohdan 7.1. ominaisuuksien lisäksi

 •               – yhteensä 250 teoksen tallennustila
 •               – oman kuvan liittäminen profiiliin
 •               – kuvien liittäminen runokenttään (20 MT tila)
 •               – värillisten fonttien käyttömahdollisuus runoissa
 •               – Facebook- ja Twitter-painikkeet
 •               – runoilijoiden suositteleminen muille

7.3     Korotetun sivuston vuosimaksun (18 €/vuosi) maksaneet

                 Kohtien 7.1 ja 7.2. ominaisuuksien lisäksi

 •               – yhteensä 1500 teoksen tallennustila
 •               – musiikin/äänirunon julkaisutila 50 M
  •          – omien suosikkirunoilijoiden listan tallentaminen
 •               – profiilin yksilöiminen esim. väreillä ja taustakuvalla
 •               – tieto saapuneista kommenteista/pikaviesteistä – tilaus
 •                 sähköpostiin
 •               – RSS-feed haluamansa runoilijan runoista
 •               mahdollisuus määritellä runolle hakusanoja
 •               – mahdollisuus siirtää haluamansa runot doc-muotoon

7.4.    Rakkausrunot ry:n jäsen (20 €/vuosi)

                 Kohtien 7.1, 7.2 ja 7.3. ominaisuuksien lisäksi ainakin seuraavat

 •               – saa punasydämen nimimerkkinsä eteen
 •               – saa runojaan runopoimintoina esille sivuston etusivulle
 •               – ilmainen teosmainonta sivustolla
 •               – saa omat teoksensa Runot.fi-sivuston kirjastoon
 •               – yhdistyksen järjestämät miitit ja muut tapahtumat jäsenhintaan
 •               – käyttöoikeus Runot.fi-sivuston jäsensivuille
 •  

Käyttäydymme sivustolla kuin normaalissa elämässä. Vaikka kirjoitamme nimimerkeillä, kunnioitamme toinen toisiamme muistaen, ettei kukaan ole runoilija syntyessään.

 

Säännöt on vahvistettu Rakkausrunot ry:n hallituksen kokouksessa 6.9.2015 ja viimeisimmät muutokset on päivitetty hallituksen toimesta 11.5.2016.