Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Rakkausrunot ry.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Raija Tuominen
Kymenlaaksonkuja 1 D 33
20740 Turku
Sähköposti: raija.tuominen(at)rakkausrunot.fi

3. Rekisterin nimi

Rakkausrunot.fi sivun käyttäjä- ja Rakkausrunot ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjän ja Rakkausrunot ry:n jäsenen tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • sivuston kehittäminen ja palvelun toteuttaminen
  • sivuston käyttäjän varmentaminen
  • analysointi ja tilastointi
  • jäsentietojen hoitaminen
  • jäsenasioiden hoitaminen


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli ja asuinpaikkakunta. Lisäksi tallennetaan päivämäärä, johon saakka henkilö on maksanut yhdistyksen jäsenmaksun ja/tai sivustomaksun, mahdolliset luvat, suostumukset ja käyttäjäestot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöt täydentävät itse omat tietonsa rekisteriin rakkausrunot.fi-verkkosivun kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei siirtoa.

9 A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

9 B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot ovat yhdistyksen hallituksen ja sivuston ylläpidon saatavilla, ja osa voi olla erikseen nimettyjen sivuston seriffien saatavilla. Tietoja ei ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi.